χωρο-κοινωνική διαλεκτική
η ορατή πορεία μιας αναλογικά προϋπάρχουσας πραγματικότητας στην αναζήτηση της αυθαίρετα θεωρούμενης αλήθειας
απλότητα ΙΙ
από τις δοκιμές για την απλούστερη κίνηση
κοσμογονίατα πρώτα κλάσματα του κόσμου, χρονική αφετηρία και δομική ύλη του πρώτου μυστηρίου, φανταστική αναγωγή στο πρωταρχικό στοιχείο ενός παραληρηματικού σύμπαντος
ορθοκανονικότηταοι κατά κανόν(ισμέν)α συνιστώσες της σύγχρονης ανθρώπινης ύπαρξης ως ον κοινωνικό
άτιτλο γλυπτό


το αποτέλεσμα της εξάλειψης όλων των καμπυλών ενός κλαδιού λεμονιάς με την μικρότερη δυνατή επέμβαση 
δέλτα


ανάδειξη της χορευτικής ικανότητας των γραμμάτων του γραπτού λόγου μέσα από το δισδιάστατο σκιαγράφημα της μετάβασης ενός γράμματος τυπικής γραφής από τη μία στις τρεις διαστάσεις 
απομουσική η χορευτική λειτουργία των αποτυπωμένων σε γενετικά μεταλλαγμένο πεντάγραμμο φθόγγων, από την μεταβολή των συμβολοποιημένων  ήχων στη διάσταση της κίνησης
γαλαξίας η επιρροή της ύπαρξης πλανητών στην ανένδοτη τοπολογική επέκταση των χρωμάτων στη μεσοαστρική ύλη του γαλαξία
μετατόνειρο 
η γλυκιά πορεία του κινούμενου μέρους του εγκεφάλου από την υφιστάμενη ενεργειακή συσσώρευση στη διάρκεια του ύπνου 
εγκλωβισμός


η θέση του ατόμου στην καθημερινή επιβολή των κοινωνικών νορμών επί της προσωπικότητας του 
ο θάνατος της μύγας
καταγραφή της χρονικής συμπύκνωσης της μετάβασης από το αδιαίρετο της ζωής στο λογικό επέκεινα του, σ' ένα τυχαία παρμένο δείγμα του ζωικού βασιλείου
πόλιςτο εύρος του χρωματικού φάσματος που συναντάται σε ένα τυποποιημένο πρότυπο αστικού τοπίου συμπεριλαμβανομένης της ουράνιας προέκτασης του κατά τη διάρκεια της νύχτας
κόκκινη φόρμα 
                                                                           

σπουδή πάνω στα πουλιά του Brancusi κινούμενα στο ερυθρό φάσμα του διαστήματος
καμπύλωση φωτός  αποτύπωση αποσπασματικής μεγεθυντικής εστίασης πάνω στη βαρυτική καμπύλωση του μονοδεσμικού φωτός σε αρνητικό έγχρωμου φιλμ έκπτωτος άγγελος
                                                                                   

εγγενής απορία για την εκ των άνω καθοριζόμενη μετάβαση σε χαμηλότερο αξιακό και δυνητικό σύστημα ένζωης αιωνιότητας 
στο δάσος
η γραμμική εξάρτηση των προσπίπτουσων ακτινών στο δάσος δια μέσου του παράλληλου ως προς τη γη επιπέδου στο ύψος των φυλλωμάτων των δέντρων
το τσεκούρι
 

η ένταση της νοητικής επεξεργασίας της δυσκολίας του οριοθετημένου μακρύ δρόμου καθώς το υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με το καμουφλαρισμένο εμπόδιο μη προσδιοριζόμενης προέλευσης 
 άτιτλο
   
επιτοίχια γεωμετρική μετεγγραφή επικαμπύλιας παράστασης από αρχαίο μελανέρυθρο αγγείο  
 ΕΝΙς

Αδυναμία συσχέτισης διαφορετικών στοιχείων του "κόσμου" στην μία απαρχή τους
ημικάθομαι

η αμεσότητα της νοητής παραδοχής της ανάγκης για συνειδητή σωματική ξεκούραση
the scorpion wandered all over the body


She lay in the dust began to die   Wondering how long it would take her
The scorpion drooled winked his eye   Wondered if he could make her
The pain was right twice as nice   She realised she was in labour
Life was a fight with men and mice   Mind how you talk to your neighbours
She cried in the heat shaking her meat   Sure she needed no friend
As much as this was beginning   It would still make a beautiful end
The sand blew up in confusion   Salt running out of her pores
That being borne inside her   Was near to the end of its course
Her tits thrust up to Heaven   Her back was arched like a bow
The heart in the mother lay quiet   It was a long way to come just to go
Her body lay limp in the desert   Soaked with the love she gave
Her shadow will lie there forever   Reminding us all of that day
The scorpion wandered all over the body   Vultures stood still in the sky
If this was the end of beginning   Who was born and did anyone die
How those birds searched for her offspring   Craving to beat off her pride
So futile was all of their searching   Nothing that lives has ..... such eyes