καμπύλωση φωτός  αποτύπωση αποσπασματικής μεγεθυντικής εστίασης πάνω στη βαρυτική καμπύλωση του μονοδεσμικού φωτός σε αρνητικό έγχρωμου φιλμ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου