χωρο-κοινωνική διαλεκτική
η ορατή πορεία μιας αναλογικά προϋπάρχουσας πραγματικότητας στην αναζήτηση της αυθαίρετα θεωρούμενης αλήθειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου