έκπτωτος άγγελος
                                                                                   

εγγενής απορία για την εκ των άνω καθοριζόμενη μετάβαση σε χαμηλότερο αξιακό και δυνητικό σύστημα ένζωης αιωνιότητας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου