ο θάνατος της μύγας
καταγραφή της χρονικής συμπύκνωσης της μετάβασης από το αδιαίρετο της ζωής στο λογικό επέκεινα του, σ' ένα τυχαία παρμένο δείγμα του ζωικού βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου