απομουσική η χορευτική λειτουργία των αποτυπωμένων σε γενετικά μεταλλαγμένο πεντάγραμμο φθόγγων, από την μεταβολή των συμβολοποιημένων  ήχων στη διάσταση της κίνησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου